وبلاگ

سرویس های تخصصی آنلاک اپراتور سایر کشورها

سرویس های تخصصی آنلاک اپراتور سایر کشورها به شرح زیر است:

سرویس آنلاک اپراتور CLARO تمامی کشورها – تمامی مدل های آیفون – حرفه ای

سرویس پیش نیاز:

آنلاک اپراتور CLARO تمام کشورها – تمام مدل های آیفون


سرویس آنلاک اپراتور EMEA – تمامی مدل های آیفون – حرفه ای

سرویس پیش نیاز:

آنلاک اپراتور EMEA – تمام مدل های آیفون


سرویس آنلاک اپراتور Three Hutchison اتریش – تمامی مدل های آیفون – حرفه ای

سرویس پیش نیاز:

https://digitalbax.ir/product/%d8%b3%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%b3-%d8%a2%d9%86%d9%84%d8%a7%da%a9-%d8%a7%d9%be%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%88%d8%b1-three-hutchison-%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d8%b4-%d9%85%d8%af%d9%84-%d9%87%d8%a7%db%8c/


سرویس آنلاک اپراتور Three Hutchison اتریش – تمامی مدل های آیفون – حرفه ای

سرویس پیش نیاز:

https://digitalbax.ir/product/%d8%b3%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%b3-%d8%a2%d9%86%d9%84%d8%a7%da%a9-%d8%a7%d9%be%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%88%d8%b1-three-hutchison-%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d8%b4-%d9%85%d8%af%d9%84-%d9%87%d8%a7%db%8c/


سرویس آنلاک اپراتور آمریکای لاتین ( Latin America ) – مدل های آیفون – حرفه ای

پشتیبانی از مدل های       8/8P/7/7P/6s/6sP/6/6P/SE/5s

 

سرویس پیش نیاز:

https://digitalbax.ir/product/%d8%b3%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%b3-%d8%a2%d9%86%d9%84%d8%a7%da%a9-%d8%a7%d9%be%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%a2%d9%85%d8%b1%db%8c%da%a9%d8%a7%db%8c-%d9%84%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%86-latin-america/


سرویس آنلاک اپراتور Entel شیلی – مدل های آیفون – حرفه ای

پشتیبانی از مدل های        XS/XSMAX/XR/X/8/8+/7/7+/6s/6s+/6/6+/5s

 

سرویس پیش نیاز:

https://digitalbax.ir/product/%d8%b3%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%b3-%d8%a2%d9%86%d9%84%d8%a7%da%a9-%d8%a7%d9%be%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%88%d8%b1-entel-%d8%b4%db%8c%d9%84%db%8c-%d9%85%d8%af%d9%84-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a2%db%8c/


سرویس آنلاک اپراتور Vodafone رومانیا – مدل های آیفون – سرویس حرفه ای

پشتیبانی از مدل های      11/11Pro/11Pro/XS/XSMAX/XR/X/8/8+/7/7+/6s/6s+/SE/6/6+/5s/5c/5/4s/4/3gs/3g

 

سرویس پیش نیاز:

https://digitalbax.ir/product/%d8%b3%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%b3-%d8%a2%d9%86%d9%84%d8%a7%da%a9-%d8%a7%d9%be%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%88%d8%b1-vodafone-%d8%b1%d9%88%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%a7-%d9%85%d8%af%d9%84-%d9%87%d8%a7/

 

دیدگاهتان را بنویسید