وبلاگ

سرویس های تخصصی کد آنلاک اپراتور موبایل

سرویس های تخصصی کد آنلاک اپراتور موبایل به شرح زیر است:

سرویس آنلاک اپراتور Cricket آمریکا – ارور App Mobile Unlocking

در این سرویس فقط ارور “App Mobile Unlocking” پشتیبانی می شود
در این سرویس فقط از دستگاه های اندرویدی پشتیبانی می شود
دستگاه باید در 180 روز گذشته در شبکه کریکت فعال شده باشد
پشتیبانی از دستگاه های کلین و فعال شده برای مدت 6 ماه و بیشتر
بلک لیست / دستگاههایی که اخیراً خریداری شده اند یا حداقل برای 180 روز اخیر فعال نشده باشند پشتیبانی نمی شود

سرویس پیش نیاز:

https://digitalbax.ir/product/%d8%b3%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%b3-%d8%a2%d9%86%d9%84%d8%a7%da%a9-%d8%a7%d9%be%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%88%d8%b1-cricket-%d8%a7%d8%b1%d9%88%d8%b1-app-mobile-unlocking/


سرویس کد آنلاک اپراتور MEO پرتغال – الجی/سامسونگ/نوکیا

https://digitalbax.ir/product/%d8%b3%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%b3-%da%a9%d8%af-%d8%a2%d9%86%d9%84%d8%a7%da%a9-%d8%a7%d9%be%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%88%d8%b1-meo-%d9%be%d8%b1%d8%aa%d8%ba%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%ac%db%8c-%d8%b3/


سرویس کد آنلاک اپراتور NOS پرتغال – الجی/سامسونگ/نوکیا

https://digitalbax.ir/product/%d8%b3%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%b3-%da%a9%d8%af-%d8%a2%d9%86%d9%84%d8%a7%da%a9-%d8%a7%d9%be%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%88%d8%b1-nos-%d9%be%d8%b1%d8%aa%d8%ba%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%ac%db%8c-%d8%b3/


سرویس کد آنلاک اپراتور Swisscom سوئیس – الجی/سامسونگ/نوکیا

https://digitalbax.ir/product/%d8%b3%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%b3-%da%a9%d8%af-%d8%a2%d9%86%d9%84%d8%a7%da%a9-%d8%a7%d9%be%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%88%d8%b1-swisscom-%d8%b3%d9%88%d8%a6%db%8c%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%ac%db%8c-%d8%b3/


سرویس کد آنلاک اپراتور Orange/T-mobile/EE انگلیس – الجی/سامسونگ/نوکیا/سونی/گوگل پیکسل

https://digitalbax.ir/product/unlock-uk-code-orange-t-mobile-ee-operator-lg-samsung-nokia-zte-sony-google-pixel/


سرویس آنلاک اپراتور Cricket آمریکا – الجی ، سامسونگ ، نوکیا ، zte ، عمومی

https://digitalbax.ir/product/%d8%b3%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%b3-%d8%a2%d9%86%d9%84%d8%a7%da%a9-%d8%a7%d9%be%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%88%d8%b1-cricket-%d8%a2%d9%85%d8%b1%db%8c%da%a9%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%ac%db%8c-%d8%8c-%d8%b3/


سرویس کد آنلاک اپراتور Telstra استرالیا – اوپو/سامسونگ/سونی – حرفه ای

https://digitalbax.ir/product/%d8%b3%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%b3-%da%a9%d8%af-%d8%a2%d9%86%d9%84%d8%a7%da%a9-%d8%a7%d9%be%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%88%d8%b1-telstra-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7-%d8%a7%d9%88/


سرویس کد آنلاک اپراتور Saskatel کانادا – الجی/سامسونگ/نوکیا/سونی

https://digitalbax.ir/product/unlock-code-saskatel-canada-operator-lg-samsung-nokia-sony/


سرویس آنلاک اپراتور AU KDDI ژاپن – سامسونگ/سونی/عمومی

در این سرویس آنلاک شبکه بصورت اتوماتیک و از سرور انجام می شود

دستگاه هایی که نیاز به کد جهت آنلاک دارد پشتیبانی نمی شود

https://digitalbax.ir/product/au-kddi-japan-sony-samsung-generic/


سرویس کد آنلاک اپراتور Telstra استرالیا – الجی/سامسونگ/نوکیا/سونی

https://digitalbax.ir/product/%d8%b3%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%b3-%da%a9%d8%af-%d8%a2%d9%86%d9%84%d8%a7%da%a9-%d8%a7%d9%be%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%88%d8%b1-telstra-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7-%d8%a7%d9%84/


سرویس کد آنلاک اپراتور SFR فرانسه – الجی/سامسونگ/نوکیا/سونی

https://digitalbax.ir/product/unlock-code-sfr-france-operator-lg-samsung-nokia-sony/


سرویس کد آنلاک اپراتور At&t مکزیک – اندروید – حرفه ای

پشتیبانی از مدل های

SAMSUNG S9/S9P
MOTO/Z2/G6
HUAWEI P20/P20LITE/P20PRO/MATE/10/Y7/Y9

https://digitalbax.ir/product/%d8%b3%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%b3-%da%a9%d8%af-%d8%a2%d9%86%d9%84%d8%a7%da%a9-%d8%a7%d9%be%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%88%d8%b1-att-%d9%85%da%a9%d8%b2%db%8c%da%a9-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%af/


سرویس کد آنلاک اپراتور Ntt Docomo ژاپن – اندروید

https://digitalbax.ir/product/ntt-docomo-japan-unlock-code/


سرویس آنلاک اپراتور At&t آمریکا – الجی ، سامسونگ ، نوکیا ، zte ، سونی ، عمومی – نیمه حرفه ای

https://digitalbax.ir/product/%d8%b3%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%b3-%d8%a2%d9%86%d9%84%d8%a7%da%a9-%d8%a7%d9%be%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%88%d8%b1-att-%d8%a7%d9%84%d8%ac%db%8c-%d8%8c-%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%b3%d9%88%d9%86%da%af/


سرویس کد آنلاک اپراتور Movistar مکزیک – الجی/سامسونگ/نوکیا/سونی

https://digitalbax.ir/product/%d8%b3%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%b3-%da%a9%d8%af-%d8%a2%d9%86%d9%84%d8%a7%da%a9-%d8%a7%d9%be%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%88%d8%b1-movistar-%d9%85%da%a9%d8%b2%db%8c%da%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ac%db%8c-%d8%b3/


سرویس آنلاک اپراتور Metro Pcs آمریکا – ارور App Mobile Unlocking

در این سرویس فقط ارور “App Mobile Unlocking” پشتیبانی می شود
در این سرویس فقط از دستگاه های اندرویدی پشتیبانی می شود
دستگاه باید در 180 روز گذشته در شبکه Metro Pcs فعال شده باشد
پشتیبانی از دستگاه های کلین و فعال شده برای مدت 6 ماه و بیشتر
بلک لیست / دستگاههایی که اخیراً خریداری شده اند یا حداقل برای 180 روز اخیر فعال نشده باشند پشتیبانی نمی شود

سرویس پیش نیاز:

https://digitalbax.ir/product/%d8%b3%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%b3-%d8%a2%d9%86%d9%84%d8%a7%da%a9-%d8%a7%d9%be%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%88%d8%b1-metro-pcs-%d8%a2%d9%85%d8%b1%db%8c%da%a9%d8%a7-%d8%a7%d8%b1%d9%88%d8%b1-app-mobile-un/


سرویس کد آنلاک اپراتور Orange فرانسه – الجی/سامسونگ/نوکیا/سونی

https://digitalbax.ir/product/unlock-code-orange-france-operator-lg-samsung-nokia-sony/


سرویس کد آنلاک اپراتور Bouygues فرانسه – الجی/سامسونگ/نوکیا/سونی

https://digitalbax.ir/product/unlock-code-bouygues-france-operator-lg-samsung-nokia-sony/


سرویس کد آنلاک اپراتور MTS کانادا – الجی/سامسونگ/نوکیا/سونی

https://digitalbax.ir/product/unlock-code-mts-canada-operator-lg-samsung-nokia-sony/


سرویس کد آنلاک اپراتور Roger & Fido کانادا – الجی/سامسونگ/نوکیا/سونی

https://digitalbax.ir/product/unlock-code-roger-fido-canada-operator-lg-samsung-nokia-sony/


سرویس کد آنلاک اپراتور Bell & Virgin & Solo کانادا – الجی/سامسونگ/نوکیا/سونی

https://digitalbax.ir/product/unlock-code-bell-virgin-solo-canada-operator-lg-samsung-nokia-sony/


سرویس کد آنلاک اپراتور Vodafone انگلیس – الجی/سامسونگ/نوکیا/سونی/گوگل پیکسل

https://digitalbax.ir/product/unlock-code-uk-vodafone-operator-lg-samsung-nokia-zte-sony-google-pixel/


سرویس کد آنلاک اپراتور O2 انگلیس – الجی/سامسونگ/نوکیا/سونی/گوگل پیکسل

https://digitalbax.ir/product/unlock-code-o2-operator-lg-samsung-nokia-zte-sony-google-pixel/


سرویس کد آنلاک اپراتور Videotron کانادا – الجی/سامسونگ/نوکیا/سونی

https://digitalbax.ir/product/%d8%b3%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%b3-%da%a9%d8%af-%d8%a2%d9%86%d9%84%d8%a7%da%a9-%d8%a7%d9%be%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%88%d8%b1-videotron-%da%a9%d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%af%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%ac%db%8c/


سرویس کد آنلاک اپراتور At&t / Iusacell / Nextel / Unefon مکزیک – اندروید

https://digitalbax.ir/product/%d8%b3%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%b3-%da%a9%d8%af-%d8%a2%d9%86%d9%84%d8%a7%da%a9-%d8%a7%d9%be%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%88%d8%b1-att-iusacell-nextel-unefon-%d9%85%da%a9%d8%b2%db%8c%da%a9-%d8%a7/

دیدگاهتان را بنویسید