وبلاگ

سرویس های تخصصی آنلاک اپراتور استرالیا

سرویس های تخصصی آنلاک اپراتور استرالیا به شرح زیر است:

سرویس آنلاک اپراتور Australia & NZ استرالیا – تمامی مدل های آیفون

رایط سرویس

در این سرویس فقط  از وضعیت Clean پشتیبانی می شود

سرویس پیش نیاز:

تذکر:

  • پس از انجام فرایند آنلاک آیفون ، ایمیل “تغییر وضعیت سفارش به حالت تکمیل شده” برای مشتری ارسال می گردد
  • در 99 درصد سرویس های آنلاک اپراتور فقط کافیست بعد از فرایند آنلاک یک بار آیفون خاموش و روشن شود و سیم کارت دلخواه وارد گوشی شود
  • 1 درصد امکان دارد که پس از انجام آنلاک آیفون نیاز به فرایند اکتیویشن داشته باشد که این امر نیازمند ریست فکتوری دستگاه یا ری استور دستگاه می باشد
  • توجه داشته باشید قبل از درخواست آنلاک ، آیکلود آیفون را خاموش کنید (find my iphone=OFF) و یا مطمعن شوید پسورد صحیح اپل آیدی را دارید
  • در صورت رعایت نشدن این مورد و مواجهه با مشکل، امکان بازپرداخت وجود ندارد

https://digitalbax.ir/product/%d8%b3%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%b3-%d8%a2%d9%86%d9%84%d8%a7%da%a9-%d8%a7%d9%be%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%88%d8%b1-australia-nz-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7-%d8%aa%d9%85%d8%a7/


سرویس آنلاک اپراتور Optus/Virgin استرالیا – تمامی مدل های آیفون

سرویس پیش نیاز:

https://digitalbax.ir/product/%d8%b3%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%b3-%d8%a2%d9%86%d9%84%d8%a7%da%a9-%d8%a7%d9%be%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%88%d8%b1-optus-virgin-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7-%d8%aa%d9%85%d8%a7/


سرویس آنلاک اپراتور Telstra استرالیا – تمامی مدل های آیفون – حرفه ای

سرویس پیش نیاز:

https://digitalbax.ir/product/%d8%b3%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%b3-%d8%a2%d9%86%d9%84%d8%a7%da%a9-%d8%a7%d9%be%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%88%d8%b1-optus-virgin-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7-%d8%aa%d9%85%d8%a7/


سرویس آنلاک اپراتور Vodafone/ Three استرالیا – تمامی مدل های آیفون

سرویس پیش نیاز:

https://digitalbax.ir/product/%d8%b3%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%b3-%d8%a2%d9%86%d9%84%d8%a7%da%a9-%d8%a7%d9%be%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%88%d8%b1-vodafone-three-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7-%d8%aa%d9%85%d8%a7/

 

دیدگاهتان را بنویسید