وبلاگ

سرویس های تخصصی آنلاک اپراتور آمریکا

سرویس آنلاک اپراتور Verizon آمریکا – تمامی مدل های آیفون

مناسب برای تمامی مدل های آیفون

پشتیبانی از تمامی ارورهای داخل شبکه شامل Active , Financed , Blacklisted , Lost , Stolen

آنلاک اپراتور Verizon آمریکا – تمام مدل های آیفون


سرویس آنلاک اپراتور US Reseller Flex Policy آمریکا – آیفون

سرویس آنلاک اپراتور Reseller Flex Policy At&t آمریکا

مناسب برای مدل های:    Xs / Xs max / Xr / 11 / 11 Pro / 11 Pro Max
آنلاک دستگاه هایی که در نتیجه بررسی اپراتور سیاست های زیر قید شده است:
Initial Activation : 4000 US Reseller Flex Policy
Applied Activation : 23 US AT&T Activation Policy
Next Tether : 23 US AT&T Activation Policy

مهم ترین گزینه ای که در این سرویس باید ذکر شود این است که آیفون باید برای اولین بار فقط با سیم کارت AT&T فعال شود
فقط دستگاه های clean پشتیبانی می شود
دستگاه هایی با شرایط LOST , STOLEN , FRAUD به هیچ عنوان پشتیبانی نمی شود

آنلاک US Reseller Flex Policy convert to AT&T – تمام مدل های آیفون


سرویس آنلاک اپراتور GSM/VZW آمریکا – تمامی مدل های آیفون

سرویس آنلاک اپراتور GSM / VZW آمریکا جهت آنلاک تمامی مدل های آیفون
فقط دستگاه های clean پشتیبانی می شود
احتمال موفقیت 70 درصد می باشد (بازپرداخت کامل در صورت عدم تکمیل فرایند آنلاک)
آنلاک دستگاه هایی که در نتیجه بررسی اپراتور سیاست های زیر قید شده است:
N61/N56 Service Policy

آنلاک اپراتور US Default/US GSM/VZW آمریکا – تمام مدل های آیفون


سرویس آنلاک اپراتور Gsm Default Policy 51 & 52 آمریکا – تمامی مدل های آیفون

سرویس عادی

  • فقط دستگاه های clean پشتیبانی می شود
  • پشتیبانی از تمامی مدل های آیفون
  • فقط برای دستگاه های اکتیو شده

سرویس حرفه ای

    • از تمامی ارورها در شبکه پشتیبانی میکند
    • پشتیبانی از تمامی مدل های آیفون

آنلاک دستگاه هایی که در نتیجه بررسی اپراتور سیاست های زیر قید شده است:

Next Tether Policy ID:51
Next Tether Activation Policy Description:US GSM Country Default Policy

Next Tether Policy ID:52
Next Tether Activation Policy Description:US GSM Service Policy

https://digitalbax.ir/product/us-gsm-default-policy-iphone-clean/


سرویس آنلاک اپراتور Tracfone / StraightTalk آمریکا – تمامی مدل های آیفون – ارور Not Eligible

سرویس آنلاک اپراتور Tracfone / StraightTalk آمریکا مناسب برای آنلاک تمامی مدل های آیفون

فقط ارور “Not Eligible” پشتیبانی می شود

احتمال موفقیت 30-60 درصد (بازپرداخت کامل در صورت آنلاک نشدن)

https://digitalbax.ir/product/tracfone-straighttalk-iphone-not-eligible/


سرویس آنلاک اپراتور Tracfone / StraightTalk آمریکا – تمامی مدل های آیفون – حرفه ای

سرویس آنلاک اپراتور Tracfone / StraightTalk آمریکا مناسب برای آنلاک تمامی مدل های آیفون

فقط ارورهای “Clean / Unpaid / Blacklisted IMEI + 360 Day Active” پشتیبانی می شود
ارو “Not Eligible” در این سرویس پشتیبانی نمی شود

https://digitalbax.ir/product/tracfone-straighttalk-iphone-premium/


سرویس آنلاک اپراتور Cricket آمریکا – تمامی مدل های آیفون

  • در این سرویس فقط آیفون پشتیبانی می شود
  • دستگاه باید در 180 روز گذشته در شبکه کریکت فعال شده باشد
  • بلک لیست / دستگاههایی که اخیراً خریداری شده اند یا حداقل برای 180 روز اخیر فعال نشده باشند پشتیبانی نمی شود

https://digitalbax.ir/product/us-cricket-operator-unlock-service-iphone/


سرویس آنلاک اپراتور At&t آمریکا – تمامی مدل های آیفون – ارور Active Other / Already Processing / Not Found / Not Eligible

سرویس آنلاک اپراتور At&t آمریکا برای تمامی مدل های آیفون

فقط ارورهای “Active Other / Already Processing / Not Found / Not Eligible” پشتیبانی می شود

https://digitalbax.ir/product/all-model-iphone-active-other-already-processing-not-found-not-eligible/


سرویس آنلاک اپراتور At&t آمریکا – تمامی مدل های آیفون – ارور Active Line / Imei Issue

سرویس آنلاک اپراتور At&t آمریکا مناسب برای تمامی مدل های آیفون

فقط ارورهای “Active Line IMEIS”  و “IMEI_issue_on_ATT_network” پشتیبانی می شود

https://digitalbax.ir/product/%d8%b3%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%b3-%d8%a2%d9%86%d9%84%d8%a7%da%a9-%d8%a7%d9%be%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%88%d8%b1-att-%d8%a2%db%8c%d9%81%d9%88%d9%86-4-%d8%aa%d8%a7-11promax-%d8%a7%d8%b1/

 

دیدگاهتان را بنویسید