وبلاگ

سرویس های تخصصی آنلاک اپراتورهای سوئیس

سرویس های تخصصی آنلاک اپراتورهای سوئیس به شرح زیر است:

سرویس آنلاک اپراتور Swisscom سوئیس – مدل های آیفون

شرایط سرویس

پشتیبانی از مدل های     IPhone 7/7+/6s/6s+/SE/6/6+/5s/5c/5/4s/4

سرویس پیش نیاز:

https://digitalbax.ir/product/%d8%b3%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%b3-%d8%a2%d9%86%d9%84%d8%a7%da%a9-%d8%a7%d9%be%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%88%d8%b1-swisscom-%d8%b3%d9%88%d8%a6%db%8c%d8%b3-%d9%85%d8%af%d9%84-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a2/


سرویس آنلاک اپراتور Sunrise سوئیس – مدل های آیفون

شرایط سرویس

پشتیبانی از مدل های     IPhone 7/7+/6s/6s+/SE/6/6+/5s/5c/5/4s/4

سرویس پیش نیاز:

https://digitalbax.ir/product/%d8%b3%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%b3-%d8%a2%d9%86%d9%84%d8%a7%da%a9-%d8%a7%d9%be%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%88%d8%b1-sunrise-%d8%b3%d9%88%d8%a6%db%8c%d8%b3-%d9%85%d8%af%d9%84-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a2/

 


سرویس آنلاک اپراتور Orange سوئیس – مدل های آیفون

شرایط سرویس

پشتیبانی از مدل های IPhone 7/7+/6s/6s+/SE/6/6+/5s/5c/5/4s/4

در این سرویس از تمامی وضعیت های آیفون شامل ( Clean / Barred / Blacklisted ) پشتیبانی می شود

سرویس پیش نیاز:

 

دیدگاهتان را بنویسید