مجموعه دیجیتال بکس در راستای جلب رضایت مشتریان و اعتماد سازی اقدام به دریافت نماد اعتماد الکترونیکی از وزارت صنعت معدن و تجارت الکترونیک و همچنین نماد اعتماد زرین پال نموده است. این دو نماد اعتماد جهت شفافیت در عملکرد ارائه شده و امیدواریم بتوانیم با مشتریان عزیزمان یک ارتباط قوی و کارآمد ایجاد نماییم