فریمور آیفون

از طریق لیست زیر می توانید جدیدترین نسخه فریمور مربوط به دستگاه خود را دانلود کنید و از طریق ویندوز یا مکینتاش و با استفاده از نرم افزار iTunes ، آیفون خود را به آخرین نسخه بروزرسانی (ریستور) نمایید

توجه

کاربران عزیز توجه داشته باشید قبل از ریستور دستگاه خود حتما چک کنید گزینه Find my iphone دستگاه خاموش باشد

 

 

دانلود فریمور iPhone 12 Pro

ورژن: iOS 17.5.1     حجم: 7.46GB     تاریخ انتشار: 2024-05-20     شماره ساخت: 21F90    

 

 

دانلود فریمور iPhone 12 Pro Max

ورژن: iOS 17.5.1     حجم: 7.42GB     تاریخ انتشار: 2024-05-20     شماره ساخت: 21F90    

 

 

دانلود فریمور iPhone 12 mini

ورژن: iOS 17.5.1     حجم: 7.29GB     تاریخ انتشار: 2024-05-20     شماره ساخت: 21F90    

 

 

دانلود فریمور iPhone 12

ورژن: iOS 17.5.1     حجم: 7.46GB     تاریخ انتشار: 2024-05-20     شماره ساخت: 21F90    

 

 

دانلود فریمور iPhone SE (2020)

ورژن: iOS 17.5.1     حجم: 6.96GB     تاریخ انتشار: 2024-05-20     شماره ساخت: 21F90    

 

 

دانلود فریمور iPhone 11 Pro

ورژن: iOS 17.5.1     حجم: 7.12GB     تاریخ انتشار: 2024-05-20     شماره ساخت: 21F90    

 

 

دانلود فریمور iPhone 11

ورژن: iOS 17.5.1     حجم: 6.98GB     تاریخ انتشار: 2024-05-20     شماره ساخت: 21F90    

 

 

دانلود فریمور iPhone 11 Pro Max

ورژن: iOS 17.5.1     حجم: 7.12GB     تاریخ انتشار: 2024-05-20     شماره ساخت: 21F90    

 

 

دانلود فریمور iPhone XR

ورژن: iOS 17.5.1     حجم: 7.10GB     تاریخ انتشار: 2024-05-20     شماره ساخت: 21F90    

 

 

دانلود فریمور iPhone XS Max (China)

ورژن: iOS 17.5.1     حجم: 7.27GB     تاریخ انتشار: 2024-05-20     شماره ساخت: 21F90    

 

 

دانلود فریمور iPhone XS

ورژن: iOS 17.5.1     حجم: 7.27GB     تاریخ انتشار: 2024-05-20     شماره ساخت: 21F90    

 

 

دانلود فریمور iPhone XS Max

ورژن: iOS 17.5.1     حجم: 7.27GB     تاریخ انتشار: 2024-05-20     شماره ساخت: 21F90    

 

 

دانلود فریمور iPhone X (GSM)

ورژن: iOS 16.7.8     حجم: 5.75GB     تاریخ انتشار: 2024-05-13     شماره ساخت: 20H343    

 

 

دانلود فریمور iPhone X (Global)

ورژن: iOS 16.7.8     حجم: 5.75GB     تاریخ انتشار: 2024-05-13     شماره ساخت: 20H343    

 

 

دانلود فریمور iPhone 8 Plus (Global)

ورژن: iOS 16.7.8     حجم: 5.73GB     تاریخ انتشار: 2024-05-13     شماره ساخت: 20H343    

 

 

دانلود فریمور iPhone 8 Plus (GSM)

ورژن: iOS 16.7.8     حجم: 5.73GB     تاریخ انتشار: 2024-05-13     شماره ساخت: 20H343    

 

 

دانلود فریمور iPhone 8 (GSM)

ورژن: iOS 16.7.8     حجم: 5.62GB     تاریخ انتشار: 2024-05-13     شماره ساخت: 20H343    

 

 

دانلود فریمور iPhone 8 (Global)

ورژن: iOS 16.7.8     حجم: 5.62GB     تاریخ انتشار: 2024-05-13     شماره ساخت: 20H343    

 

 

دانلود فریمور iPhone 7 Plus (GSM)

ورژن: iOS 15.8.2     حجم: 5.17GB     تاریخ انتشار: 2024-03-05     شماره ساخت: 19H384    

 

 

دانلود فریمور iPhone 7 (GSM)

ورژن: iOS 15.8.2     حجم: 5.02GB     تاریخ انتشار: 2024-03-05     شماره ساخت: 19H384    

 

 

دانلود فریمور iPhone 7 Plus (Global)

ورژن: iOS 15.8.2     حجم: 5.17GB     تاریخ انتشار: 2024-03-05     شماره ساخت: 19H384    

 

 

دانلود فریمور iPhone 7 (Global)

ورژن: iOS 15.8.2     حجم: 5.02GB     تاریخ انتشار: 2024-03-05     شماره ساخت: 19H384    

 

 

دانلود فریمور iPhone SE

ورژن: iOS 15.8.2     حجم: 4.87GB     تاریخ انتشار: 2024-03-05     شماره ساخت: 19H384    

 

 

دانلود فریمور 6S Plus

ورژن: iOS 15.8.2     حجم: 5.05GB     تاریخ انتشار: 2024-03-05     شماره ساخت: 19H384    

 

 

دانلود فریمور iPhone 6S

ورژن: iOS 15.8.2     حجم: 4.91GB     تاریخ انتشار: 2024-03-05     شماره ساخت: 19H384    

 

 

دانلود فریمور iPhone 6

ورژن: iOS 12.5.7     حجم: 2.82GB     تاریخ انتشار: 2023-01-23     شماره ساخت: 16H81    

 

 

دانلود فریمور iPhone 6 Plus

ورژن: iOS 12.5.7     حجم: 2.96GB     تاریخ انتشار: 2023-01-23     شماره ساخت: 16H81    

 

 

دانلود فریمور 5S (GSM)

ورژن: iOS 12.5.7     حجم: 2.81GB     تاریخ انتشار: 2023-01-23     شماره ساخت: 16H81    

 

 

دانلود فریمور iPhone 5C (Global)

ورژن: iOS 10.3.3     حجم: 1.86GB     تاریخ انتشار: 2017-07-19     شماره ساخت: 14G60    

 

 

دانلود فریمور iPhone 5C (GSM)

ورژن: iOS 10.3.3     حجم: 1.86GB     تاریخ انتشار: 2017-07-19     شماره ساخت: 14G60    

 

 

دانلود فریمور iPhone 5S (Global)

ورژن: iOS 12.5.7     حجم: 2.81GB     تاریخ انتشار: 2023-01-23     شماره ساخت: 16H81    

 

 

دانلود فریمور 5 (Global)

ورژن: iOS 10.3.4     حجم: 1.86GB     تاریخ انتشار: 2019-07-22     شماره ساخت: 14G61    

 

 

دانلود فریمور iPhone 5 (GSM)

ورژن: iOS 10.3.4     حجم: 1.86GB     تاریخ انتشار: 2019-07-22     شماره ساخت: 14G61    

 

 

دانلود فریمور iPhone 4 (GSM/2012)

ورژن: iOS 7.1.2     حجم: 1.12GB     تاریخ انتشار: 2014-06-30     شماره ساخت: 11D257    

 

دانلود فریمور iPhone 4S

ورژن: iOS 9.3.6     حجم: 1.50GB     تاریخ انتشار: 2019-07-22     شماره ساخت: 13G37    

 

 

دانلود فریمور iPhone 4 (CDMA)

ورژن: iOS 7.1.2     حجم: 1.12GB     تاریخ انتشار: 2014-06-30     شماره ساخت: 11D257    

 

 

دانلود فریمور iPhone 4 (GSM)

ورژن: iOS 7.1.2     حجم: 1.12GB     تاریخ انتشار: 2014-06-30     شماره ساخت: 11D257    

 

 

دانلود فریمور iPhone 3GS

ورژن: iOS 6.1.6     حجم: 0.77GB     تاریخ انتشار: 2014-02-21     شماره ساخت: 10B500    

 

 

دانلود فریمور iPhone 3G

ورژن: iOS 4.2.1     حجم: 0.32GB     تاریخ انتشار:     شماره ساخت: 8C148    

 

 

دانلود فریمور iPhone 2G

ورژن: iOS 3.1.3     حجم: 0.22GB     تاریخ انتشار:     شماره ساخت: 7E18