گیفت کارت گوگل

نکات مهم قبل از خرید گیفت کارت google play

  • حتما به کشور و مبلغ گیفت کارت توجه کافی داشته باشید
  • شرکت گوگل به آی پی های ایرانی و آی پی هایی که با کشور اکانت هماهنگ نباشد حساس است و مسئولیت نحوه استفاده از گیفت کارت کاملا با شخص خریدار است و در صورت عدم توانایی استفاده از گیفت کارت یا استفاده نامناسب و غیرفعال شدن کد گیفت کارت ، هیچ گونه بازپرداختی وجود ندارد